design strategy is all about experiences

Ta kontroll över företagets designarbete!

Ge organisationen ett gemensamt språk för visionen och kundupplevelsen!
Designtänkande i organisationen minskar avståndet mellan företaget och
dess kunder, och förbättrar kommunikationen mellan ledning, marknads-
avdelning och linjen.

Vad är “rätt” design?

En designers kompetens ligger i förståelse för hur människor upplever produkter och tjänster. Rätt design ger produkter som möter människors önskningar och behov och förbättrar företagets lönsamhet.

All design kommunicerar med mottagaren. Rätt design kommunicerar värden som överenstämmer med företagets önskade identitet och gör erbjudandet attraktivt och trovärdigt för kunden.

Hur säkrar ditt företag kundvärdet i produkter och tjänster? Vem tar ett steg bakåt och övervakar att kundernas upplevelse är i linje med företagets önskade marknadsposition?

Design Strategy Crash Course

Designstrategi kommer före designarbete

En industridesigner formger snygga och funktionella produkter, en grafisk designer gör logotyper och trycksaker. Specialiserade interaction designer tar fram funktionella användargränssnitt, och webdesigner gör webbsidor. Designstrategi är att fundera på vilka mål som ska uppnås innan designern börjar rita. Designstrategi ger designarbetet riktning utfrån kundinsikter och affärsmål.

företagets affärsmål designstrategi kundinsikter designkoncept utvärdering projektplanering produktdesign teknikutveckling produktion marknadsföring

Design Management skapar förutsättningar för effektivt designarbete

Design Management är att organisera och leda det operativa designarbetet. Att integrera design i produktutvecklingsprocessen säkrar kundvärdet och minskar risken för sena och kostsamma ändringar. En av Design Managerns viktigaste uppgifter är att eskalera strategiskt viktiga designfrågor till rätt nivå i företaget och visualisera konsekvenserna av olika beslutsalternativ.