design strategy is all about experiences

August 12, 2010

Design säljer tekniska innovationer

Det lilla svenska utvecklingsföretaget Bag-in-Box Innovations har patenterat tre lösningar för vinpaketeringsindustrin. Inför en branschmässa tog Review Design fram säljande visualiseringar av produktinnovationerna.

Innovationerna är bla. helt ny teknik för att förenkla servering av lådvin. Review Designs bilder får de nya lösningarna att framstå som färdiga produkter och gör kundnyttan lätt att förstå. Review Design har också stöttat utvecklingsarbetet med designrådgivning och fördjupad förståelse för slutkundernas upplevelse.
Efter mässan har fyrtifem (45) företag kontaktat Bag-in-Box Innovations, för att förhandla om licensavtal eller andra samarbeten.
"Det här känns väldigt bra", säger Carlos de la Fé på Bag-in-Box Innovations. "Jag förhandlar direkt med ledningen i stora företag, och de säger att de uppfattar oss som mycket mer professionella än våra konkurrenter. Review Designs material hjälper oss presentera vårt erbjudande så att alla förstår värdet, och det har gjorts med mycket små insatser."
visualization of bag-in-box innovation

April 13, 2010

Review Design presenterar en fallstudie om design management på Elekta.

Efter en initial förstudie valde Elekta att etablera en koncernövergripande ledningsfunktion för design. Review Design planerade den nya ledningsfunktionen i nära samarbete med Elektas ledning, och utvecklade en global designstrategi kopplad till koncernens affärsmål och varumärkesidentitet.

Elektas marknad har förändrats genom kunnigare patienter och mer konkurrens mellan klinikerna som är företagets kunder. En organisation skapad genom ett flertal strategiska uppköp och delad i relativt självständiga affärsenheter måste nu leverera produktsystem som kunden uppfattar som väl sammanhållna lösningar och som hjälper Elekta uttrycker varumärkets grundläggande värden.

 

Design guidelines för Elekta instrument

 

Efter en initial förstudie i januari 2008 valde Elekta att etablera en koncernövergripande ledningsfunktion för design. Review Design planerade den nya ledningsfunktionen i nära samarbete med Elektas ledning, och utvecklade en global designstrategi kopplad till koncernens affärsmål och varumärkesidentitet. Projektet utfördes under 2008-2009 och inkluderade kundresearch och varumärkesanalys, samt upphandling av underkonsulter.

 

Review Design utvecklade också ledningsverktyg för att effektivisera Elektas designarbete. Design guidelines för både industridesign och design av mjukvaror och tjänster togs fram i samarbete med service design-konsulten Transformator.

 

“Vilken look-and-feel låter Elektas produkter kommunicera omvårdande och optimism?”, säger Magnus Lindfors, Elektas Design Manager. “För att Elekta ska uppfattas som ett varmt och empatiskt företag så måste det kännas i våra produkter”. "Review Designs kunskaper inom designstrategi har varit avgörande för att etablera Elektas Design Management funktion."

 

Ladda ned Case-Study från Review Designs hemsida

 

Elekta Instrument AB marknadsför avancerade produkter och systemlösningar för strålbehandling av cancer, och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elekta har utveckling och produktion i sex länder. De mest kända produkterna är Elekta Gamma Knife, mjukvaran och planeringssystemet Impac Mosaiq, och linjäracceleratorerna Synergy, Axesse, och Infinity. År 2009 omsatte Elektagruppen ca 6 miljarder kr. Läs mer på www.elekta.com

March 11, 2010

Nu gör Jens 28 det Storebro borde göra!

Review Designs vision från 2006 blir verklighet! Nu finns de första serieproducerade hybridbåtarna på Båtmässan Allt för sjön. Långa, slanka och lätta båtar med mindre motorer och ljudlös eldrift.

Den varumärkesstrategi för Storebro Royal Cruisers som Martin Sjöman föreslog för ägaren Nimbus i december 2006 blev inte verklighet då, men nu kommer verkligheten ikapp visionen. Den konceptbåt som gjordes inom ett magisterarbete på Konstfack visade hur Storebro kunde stärka sitt varumärke och erbjuda sina kunder en helt ny båtupplevelse. Nu finns Jens 28 Craft på båtmässan Allt för Sjön. Den nya båten har fått stor uppmärksamhet, och bygger på precis samma grundtankar:

Comparison of Jens 28 Hybrid Craft and Storebro concept 2006-7 De flesta svenska båtägare värderar naturupplevelser högre än fartupplevelser, och de flesta moderna båtar fungerar illa i ”komfortfart” på grund av planingströskeln. Båtkonceptet för Storebro, Cruise 475, var en lång och lätt dieselhybrid med ljudlös elmotor, inspirerad av det tidiga 1900-talets slanka och lättdrivna motorjakter.
Jens 28 Craft är nominerad till Årets Nyhet på mässan med denna beskrivning: Hybriddriven båt med ett flertal designfinesser. Skrovform som ger låg vågbildning och låg dieselförbrukning. God ljuddämpning vid dieseldrift och ljudlös gång vid eldrift. Ingen användning av teak eller andra tropiska träslag. Juryn säger: ”Hybriddriven båt med en intressant nytänkande design och ett mjukt skrov anpassad för lägre farter” Varumärkesstrategin som utvecklades för Storebro under 2006 baserades på en omfattande undersökning av vilka värden och upplevelser nordiska ägare av större motorbåtar egentligen söker. Storebros kunder är i de allra flesta fall äldre, och har inte sällan varit seglare tidigare. Knappast förvånande att Jens Östman ritade segelbåtar innan han skapade Jens 28.
Se en presentation av designstrategin och båtkonceptet för Storebro.
Lycka till Jens 28! – och Storebro! I lyxsegmentet finns fortfarande inga ljudlösa hybridbåtar, och Storebros kunder skulle älska det!

March 09, 2010

Review Designs nya websida lanserad!

Nu har Review Design ett nytt ansikte mot världen, och en blogg med tankar om allt som kopplar design till affärsnytta.

reviewdesign.se finns tydliga beskrivningar av Review Designs tjänster och vilken nytta vi levererar till våra kunder. Design blir allt viktigare - Vårt samhälle är mångfasetterat, och ny teknik för världen allt närmare samman. Det krävs allt mer av tydlighet och karaktär för att ett företag ska finna sin marknad och uppskattning för det man gör. Det är därför som det egentligen inte finns någon bra eller dålig design - det finns bara rätt eller fel design för varje given avsändare och mottagare. Rätt design är aldrig ett utanpåverk - den är djupt rotad där företagets hjärta sitter. Design kommunicerar varumärkets kärna Här på bloggen kommer det att handla om design och designplanering i praktiken. Läs mer om designstrategi, design management, och hur man planerar och skapar målsättningar för företagets designinsatser innan man låter en designer börja skapa! Välkommen till nya Review Design!

February 16, 2010

Review Design föreläser om designstrategi på Lunds Universitet

Review Design föreläser om designstrategi och design management för industridesignprogrammet (IKDC) på LTH.

Ingvar Kamprad Design Center Review Design håller en föreläsning om designstrategi och strategisk planering av designarbete, samt en övning i att använda design för att stärka ett varumärke eller positionera ett erbjudande. Delar av föreläsningen finns i Powerpoint-viewer här på Review Designs hemsida. I presentationen finns också en snabb och lättillgänglig beskrivning av hur design kommunicerar med köparen, och vad designer egentligen är bra på!

Ladda ned case-studies och exempel:

Elekta Instrument/The Elekta Group

  • Förstudie om designstrategi som konkurrensmedel inom Med-Tech
  • Stöd vid uppbyggnaden av Elektas Design Management-funktion
  • Utveckling av en global designstrategi för Elekta
  • Framställning av design guidelines för Elektas produktutveckling

Ladda ned case-study (pdf, 900kB)

Varför behöver en varumärkeschef förstå design?

Se presentationen "A Design Strategy Crash Course". En kärnfull och underhållande snabbkurs skapad utifrån de föreläsningar Review Design hållit om designstrategi på flera svenska universitet och högskolor.

Se Powerpoint (Slideshare.com)