design strategy is all about experiences

January 11, 2011

Partnerskap med plannerfederationen PlannerFed

Nu är det klart att Martin Sjöman på Review Design blir en av de första medlemmarna i nya planneragenturen/nätverket PlannerFed.

Planning är väl etablerat i USA och England. Plannern är traditionellt sett ”kundens röst” på byrån. En planner tar fram den djupare förståelsen för kunden, och utför det kreativa strategiarbetet som ger riktning till reklambyråns kreativa team. PlannerFed kommer att sälja de ingående specialistkonsulternas plannertjänster både till byråer och direkt till företag. Teamet på PlannerFed
Produktdesign ställer samma krav på kundresearch och strategisk planering för att ge rätt slutresultat. Flera studier visar att rätt kund- och marknadsförståelse i designbriefen är en avgörande framgångsfaktor i design av produkter och tjänster. Martin Sjöman kommer därför att ansvara för området Design Planning på PlannerFed.
I projekt kommer bla. Mats Rönne att finnas i teamet. Mats har tidigare drivit samordningen av marknadsföring och produktdesign på Electrolux i rollen som varumärkeschef.
PlannerFed ska hjälpa företag ta fram relevanta konsumentinsikter, och koppla design av produkter och tjänster till affärsmålen. Rent praktiskt kan arbetet också handla om att tolka ut varumärkesstrategi till inspirerande briefer och guidelines, och till strategi för designarbetet.
PlannerFed kommer också att erbjuda en extern översyn på företagets produktportfölj från både ett design- och ett marknadsperspektiv. Målet är att identifiera problemområden, och möjligheter att skapa en starkare upplevelse för kunden.
 

November 22, 2010

Elekta Design Guidelines utökas

Elekta vidareutvecklar företagets design guidelines med kapitlet Software Design.

Elekta vidareutvecklar företagets design guidelines med kapitlet Software Design. Inspiration och ledning för hela koncernens design av mjukvara och mjukvarugränssnitt. I samarbete med designbyrån Propeller och Review Design.

 

September 09, 2010

Se föreläsningen från Svensk Form 26/8 online

Nu finns föreläsningen från Svensk Forms Pecha Kucha-kväll på Berns online på Slideshare.

Presentationen som ursprungligen hölls i Pecha Kucha-format med tjugo sekunder per bild, har fördelats på fler bilder och kompletterats med textinnehåll.
Se varför design är ett så kraftfullt verktyg för varumärkesbyggande, och varför så många företag har problem med att använda design effektivt. Hur överbryggar man glappet mellan produktutveckling och marknadsföring?
Föreläsningen bygger vidare på Review Designs tidigare presentation "A Design strategy Crash Course", som också finns att se på Slide Share.

August 30, 2010

Review Design föreläser på Konstfack och KTH

Review Design håller för tredje året i designstrategi, presentationsteknik och konceptvisualisering för design och produktutvecklingsprogrammet på KTH.


"Utvecklingen har gått snabbt mot en väsentligt högre nivå på projektresultaten, och nu tar vi det ännu ett steg", säger Martin Sjöman. "Jag ser det som viktigt att ge KTH:s studenter förutsättningar att bli insatta designköpare, med en djupare förståelse för hur design kan bygga varumärken, stödja marknadsföringen, och driva fram innovationer. konceptvisualisering och presentationsteknik är också viktiga verktyg för att sälja idéer både internt och externt."

I år ansvarar Review också för kursen Designmetodik på Konstfack, tillsammans med design och kommunikationsbyrån True Creative, och gästföreläsare från bla. Ergonomidesign, Syntes Designstudio, och Idesign. Målet är att låta studenterna använda designprocessen som verktyg för både koncept- och affärsutveckling.
 

August 26, 2010

Review Design talar på Svensk Form

Martin Sjöman på Review Design talar om glappet mellan design och marknadsföring på Svensk Forms event på Berns den 26/8. Bland de andra talarna märks tex Rickard Damm & Monika Hanson från Ericsson, Per Thorstenson, VD för Arlanda Express, och Ewa Kumlin, ordförande för Svensk Form.


"Jag har blivit ombedd att göra en kort dragning om ett problem jag identifierat" säger Martin Sjöman, "och om hur lösningen kan öka svenska företags konkurrenskraft. Det handlar om hur företagens organisation oftast inte är utformad för att kunna ge produktdesigner rätt strategisk input i deras arbete. Produktdesign kunde användas mycket effektivare i företagens varumärkesbyggande.

Ladda ned case-studies och exempel:

Elekta Instrument/The Elekta Group

  • Förstudie om designstrategi som konkurrensmedel inom Med-Tech
  • Stöd vid uppbyggnaden av Elektas Design Management-funktion
  • Utveckling av en global designstrategi för Elekta
  • Framställning av design guidelines för Elektas produktutveckling

Ladda ned case-study (pdf, 900kB)

Varför behöver en varumärkeschef förstå design?

Se presentationen "A Design Strategy Crash Course". En kärnfull och underhållande snabbkurs skapad utifrån de föreläsningar Review Design hållit om designstrategi på flera svenska universitet och högskolor.

Se Powerpoint (Slideshare.com)