design strategy is all about experiences

March 06, 2013

Livsstilsvarumärken och kreativ ledning

POC Sports och Zound Industries. Fallstudier om kreativa entreprenörer och varumärkesdriven design.

Under 2012 deltog jag i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt, och utförde två fallstudier. Min frågeställning handlade om ledning av kreativt arbete, i framgångsrika designledda företag. Mycket kom att handla om dessa snabbväxande företags starka fokus på kulturbyggande, för att skapa förutsättningar för kreativt arbete.
Det var också tydligt hur viktigt varumärket är som kompass, när det kreativa arbetet kräver stor frihet och ansvar för individen.   I mitt delprojekt, som leddes av Lisbeth Svengren gjordes också en jämförelse mellan framgångsrika modeföretag, och de två designledda produktutvecklande företagen, som har en hög "modegrad". Hörlurstillverkaren Zound Industries, ser sig som ett "Fashion Headphone House" och beskriver sin verksamhet som "We make resonance couture"   Nu presenteras en kort version av fallstudieprojektet i antologin "Kreativt kapital - om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar". Boken publiceras den 13/3, i samband med en konferens som ESBRI anordnar om entreprenörskap i K&K-näringar.   Review Design är en fristående konsult inom design management. Läs mer om strategiskt designarbete på http://reviewdesign.se

February 12, 2013

Internationella workshops inom
Cross-Innovation

Hur skapar man förutsättningar för möten mellan näringsliv och kreativitet? Martin Sjöman håller workshops vid Stockholms Policy Clinic i Telefonplan.

Stockholm och tio andra Europeiska städer deltar i samarbetsprojektet Cross-Innovation. Projektet syftar till att ta fram bättre kunskap om hur man kan facilitera möten mellan kreativa, ofta designrelaterade näringar, och det traditionella näringslivet.Projektet är en del av EUs satsningar på att öka näringslivets innovationsförmåga.
I EU-kommissionens innovationsstrategi ingår design som en viktig del.   I projektet ingår sex sk Policy Clinics, där flera av de ingående städerna samlas för att arbeta gemensamt i kreativa workshops. Vid Stockholms Policy Clinic, den 6:e februari ledde Martin Sjöman från ReView Design workshoparbetet, tillsammans med Fredrik Helgöstam som driver Co-Working konceptet Kolonien, i Telefonplan.   Den 20-21 mars deltar Martin Sjöman även i nästa Policy Clinic, i Warszawa.

Vill du veta mer om Cross-Innovation projektet? Maila mig så kan jag förmedla kontakt med övriga projektgruppen.
Cross Innovation

October 15, 2012

Martin Sjöman föreläser om Design Management på Borås School of Fashion

På Borås Högskola finns inte bara modedesigner, utan även studenter på det tvååriga Masterprogrammet Fashion Design Management. ReView Design föreläste om design management i samband med en kurs i varumärkesarbete.

  Borås Textilhögskola               Bild: Jonas Larsson

May 08, 2012

Martin Sjöman gör fallstudier inom Design Management i snabbväxande företag.

Strukturerad design och kreativt varumärkesarbete i framgångsrika livsstilsföretag.

Martin Sjöman ingår i ett av de forskarlag som deltar i en Regeringssatsning på de sk. kreativa näringarna. Den Vinnovafinansierade studien syftar till att kartlägga hur företag i denna sektor arbetar med ledning av det kreativa arbetet, och hur resultaten kommersialiseras. Slutresultatet kommer att publiceras vid en konferens vid årsslutet 2012, och de fem projektgruppernas resultat kommer också att samlas i en bok.
"De fallföretag jag valt att undersöka är unga och extremt snabbväxande företag som är i hög grad designledda, och konkurrerar genom att erbjuda livsstilsbaserade värden", berättar Martin Sjöman. "I den här studien har vi bland annat jämfört deras arbetssätt och syn på varumärkesarbetet med modeföretagens."
  Fallföretagen POC Sports och Zound Industries har båda ökat sin omsättning med 50-100% per år, genom bla framgångsrikt designarbete och varumärkesbyggande. POC gör hjälmar och skyddsutrustning för extrema sportutövare, och Zound Industries ligger bakom flera modeinriktade hörlursvarumärken, som tex Urbanears, Marshall och Molami.
Molami
Några av de mest intressanta slutsatserna av studien handlar om designer och marknadsförares syn på varumärkesarbetet, och vilka konsekvenser de skilda synsätten får. Andra intressanta områden som tas upp är hur det kreativa arbetet i främst modeföretagen styrs av den externa branschstrukturen, och hur bakgrund inom brädsport förefaller vara en gemensam grogrund för de framgångsrika varumärkeskreatörerna.
  Arbetsgruppen leds av Lisbeth Svengren Holm, som doktorerade inom Design Mangement redan 1995 och nu är professor på institutionen för Modedesign vid Borås Universitet.   Foto: Vincent Skoglund (Bilden är digitalt bearbetad)

April 19, 2011

Martin Sjöman och Mats Rönne föreläser på Marknadsföreningen (MIS)

Hur tar man fram de konsument- och marknadsinsikter som lägger grunden för framgångsrika projekt, och hur förmedlar man kunskap och riktning i en bra brief?

Hur tar man fram de konsument- och marknadsinsikter som lägger grunden för framgångsrika projekt, och hur förmedlar man kunskap och riktning i en bra brief?
Martin Sjöman och Mats Rönne, tidigare bla varumärkeschef på Ericsson, talar om planning och briefarbetet för varumärkesnätverket inom Stockholms Marknadsförening.
Martin Sjöman och Mats Rönne
Planning är ett väl etablerat arbetssätt på reklambyråer i bl a USA och England, som också börjar få fäste  i Sverige. Plannern är traditionellt sett "kundens röst" på byrån. Den som tar fram den djupare förståelsen för kunden, och utför det kreativa strategiarbetet som ger riktning till det kreativa teamet. Martin Sjöman berättar om hur samma grundarbete är minst lika avgörande för att träffa rätt i produktutvecklingen, och få innovativ höjd i projekten.
Hur kan marknadsavdelningen säkerställa att den industridesigner som utvecklingsavdelningen anlitar får rätt kunskap om målmarknaden, och målen för varumärkesarbetet?

Ladda ned case-studies och exempel:

Elekta Instrument/The Elekta Group

  • Förstudie om designstrategi som konkurrensmedel inom Med-Tech
  • Stöd vid uppbyggnaden av Elektas Design Management-funktion
  • Utveckling av en global designstrategi för Elekta
  • Framställning av design guidelines för Elektas produktutveckling

Ladda ned case-study (pdf, 900kB)

Varför behöver en varumärkeschef förstå design?

Se presentationen "A Design Strategy Crash Course". En kärnfull och underhållande snabbkurs skapad utifrån de föreläsningar Review Design hållit om designstrategi på flera svenska universitet och högskolor.

Se Powerpoint (Slideshare.com)