design strategy is all about experiences

Bollplank eller extern design manager?

Review Design är företagets bollplank i designrelaterade frågor. Det handlar
ofta om små insatser - men vid rätt tillfällen. Vi erbjuder rådgivning i
designfrågor, förstudier och konceptdesign inför utvecklingsprojekt, och
stöd vid inköp av designtjänster.

designstrategi differentierar företagets erbjudande

DESIGNSTRATEGI - Mål och riktning för designarbetet!

Boka ett möte så diskuterar vi hur ert företag kan använda design för att stärka kundupplevelsen i produkter och tjänster! Review Design utvecklar tydligt differentierande designstrategier och guidelines som ger organisationen en samlande vision och styr resultatet av företagets designinsatser.
En genomtänkt designstrategi är ett komplement till företagets produktstrategi med fokus på kundernas behov.

design management ger riktning åt designarbetet

DESIGN MANAGEMENT - Integrera design i processen!

Ett tydligare kund och upplevelseperspektiv gör produktutvecklingen mer behovs- och lösningsorienterad. Att integrera design i processer och styrdokument effektiviserar produktutvecklingen, säkrar kundvärdet, och håller samman produktfamiljer och komplexa system.

konceptdesign och innovation

KONCEPTDESIGN - Ta höjd för utvecklingsprojektet!

Vi tar fram kreativa och affärsdrivna designkoncept för både produkter, företagsidentiteter och web. När ett koncept sedan utvecklas vidare så kan specialiserad designkompetens tas in vid behov.
- En liten insats tidigt i projektet kan spara stora resurser genom att säkerställa att projektet har rätt riktning från början.

designanalys ger kundinsikter och säkrar kundvärdet

KUNDINSIKTER OCH ANALYS - Säkra kundvärdet!

ReView Design tar fram kundinsikter som hjälper företaget stärka sitt erbjudande och finna nya utvecklingsmöjligheter. En kartläggning av upplevelseinnehållet och identitetsbyggande komponenter i företagets produkter och tjänster ger konkreta förslag på förbättringar.

design av tjänster med industridesignmetoder

SERVICE DESIGN - Bättre tjänster ger nöjdare kunder!

Tjänsteutveckling med hjälp av industridesignområdets metoder
för användarförståelse, konceptgenerering och prototyptester. Service design anpassar tjänsteerbjudanden efter de emotionella drivkrafter och praktiska trösklar i vardagen som styr kundens köpbeslut.
En Customer Journey Mapping gör det tydligt vilka mötespunkter som är mest avgörande för kundens upplevelse och var det finns potential för utveckling.

design management and design planning saves time and resources