Designstrategi handlar om att skapa rätt upplevelse för kunden!

Många företag har en kunnig marknadsavdelning och en Brand Book som
beskriver företagets varumärke, men bara ett fåtal har en designavdelning med
en specialiserad ledningsfunktion. Review Design översätter visionen till konkreta
designbeslut och tar affärsstrategin till rätt upplevelse för kunden.

designstrategi kopplar design till företagets affärsstrategi


Design är ett affärsverktyg!

Review Design är en liten designbyrå med fokus på strategiskt tänkande. Arbetet liknar det som utförs av reklambyråns Planner och Creative Director. Skillnaden är att reklambyrån tar ut riktning för en kampanj - designstrategi ger riktning för att utveckla företagets erbjudande.

Produkten är den starkaste varumärkesbäraren!

Kunden skapar sin relation till ett företag utifrån upplevelser av dess produkter och tjänster. Designstrategi är därför en identitets-skapande process som är nära kopplad till varumärkesarbetet. Review Design överför affärsmål och varumärkesstrategi till konkreta designbeslut och nya kreativa designkoncept!

March 06, 2013

Livsstilsvarumärken och kreativ ledning

POC Sports och Zound Industries. Fallstudier om kreativa entreprenörer och varumärkesdriven design.

Read more

February 12, 2013

Internationella workshops inom
Cross-Innovation

Hur skapar man förutsättningar för möten mellan näringsliv och kreativitet? Martin Sjöman håller workshops vid Stockholms Policy Clinic i Telefonplan.
Cross Innovation
Read more

October 15, 2012

Martin Sjöman föreläser om Design Management på Borås School of Fashion

På Borås Högskola finns inte bara modedesigner, utan även studenter på det tvååriga Masterprogrammet Fashion Design Management. ReView Design föreläste om design management i samband med en kurs i varumärkesarbete.
Borås Textilhögskola
Read more

May 08, 2012

Martin Sjöman gör fallstudier inom Design Management i snabbväxande företag.

Strukturerad design och kreativt varumärkesarbete i framgångsrika livsstilsföretag.
Molami
Read more

April 19, 2011

Martin Sjöman och Mats Rönne föreläser på Marknadsföreningen (MIS)

Hur tar man fram de konsument- och marknadsinsikter som lägger grunden för framgångsrika projekt, och hur förmedlar man kunskap och riktning i en bra brief?
Martin Sjöman och Mats Rönne
Read more